YAPI KULLANMA İZNİ


[YAPI KULLANMA İZNİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!]

[TUS MÜELLİFLERİ RAPOR FORMU İÇİN TIKLAYIN!]


YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Yasal Dayanağı: 4562 sayılı OSB Kanunu Madde 4 ve OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 42'de çizile sınır çerçevesinde OSB'ler Yapı Kullanma İzni düzenleyebilmektedir.


Yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
MADDE 42 – (1) Yürürlüğe giren imar planına göre arazi kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, inşası ve kullanımıyla ilgili yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde OSB tarafından verilir ve denetlenir.
(2) OSB tarafından verilen yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yönetim kurulu başkanı veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından imzalanır.
(3) Yukarıda adı geçen projeler ile ayrıca yapının özelliği ve mahallin şartlarına göre OSB tarafından ek olarak istenen, ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve ilgili tüm yönetmeliklere uygun olmak zorundadır.
(4) İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.

[YAPI KULLANMA İZNİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!]


Gerekli Belgeler (7 Adet Belge)

 • İnşaat bittikten sonra Yapı Ruhsatının süresi dolmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması gerekir.
  Daha sonra Sanayi siciline kayıt olunacak ve İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınacaktır.

  YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER
  1. Yapı kullanma izin belgesi için OSB Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilmelidir. Örnek Dilekçe İçin Tıklayın!
  2. Yapı Ruhsatı fotokopisi.
  3. Tapu yada tahsis belgesi fotokopisi.
  4. TUS müelliflerinin uygunluk raporları.Yapı denetim firması tarafından ‘yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığına dair rapor,
  5. Yapının dört cephesinden çekilmiş fotoğraf.
  6. Tamamlanan yapıya dair SGK Priminin Ödendiğine Dair SGK Yazısı (Soğuk Damgalı)
  7. İncesu Mal Müdürlüğüne Ödenen Harcın Dekontu. (Bölgemizden Üstyazı Alınacak)

   ***
   Kısmi Yapı Kullanma İzni düzenlenebilmesi için taşıyıcı sistemin tamamının yapılmış olması ve izin verilecek bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanabilir olması gerekmektedir.

  NOT:
  1. Yapı kullanma izin belgesinin alınması için yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapacak bir kişinin katılımcı firma tarafından görevlendirilmesi tavsiye edilir.
  2. Yapı kullanma izni alındıktan sonra ilgili tapu müdürlüğüne katılımcı tarafından cins tashihi yaptırılmak üzere müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi için Bölge Müdürlüğümüze yukarıda istenilen evraklar ile başvurulur.
 • Yapılan başvuru üzerine bölgemizin teknik elemanları tarafından projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolünün ardında uygun görülmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir.

 

Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI