YAPI KULLANMA İZNİ


[YAPI KULLANMA İZNİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!]

[TUS MÜELLİFLERİ RAPOR FORMU İÇİN TIKLAYIN!]


YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ
Yasal Dayanağı: 4562 sayılı OSB Kanunu Madde 4 ve OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 90'da çizile sınır çerçevesinde OSB'ler Yapı Kullanma İzni düzenleyebilmektedir.


MADDE 90
(1) Yapı tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, OSB'den izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için OSB'ye yapılan başvuru dilekçesi ekinde teknik uygulama sorumlularının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. 4708 sayılı Kanun kapsamına giren illerde yapının projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair yapı denetim kuruluşu tarafından OSB'ye rapor verilmeden  yapı sahibine yapı kullanma izni verilemez. 

(2) Katılımcının müracaatı üzerine OSB, yapının ruhsat ve eklerine fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.

(3) Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması gerekir.

(4) Yapı kullanma izni alınmadan önce asansörlerin işletme ruhsatlarının alınmış olması gerekir.

(5) Yapının mevzuata uygun bulunması halinde 30 gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.

(6) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren OSB sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.

OSB içinde kurulacak işletmelere işyeri açma ve çalışma ruhsatları, ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde OSB tarafından verilir.


[YAPI KULLANMA İZNİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN!]


Gerekli Belgeler (7 Adet Belge)

 • İnşaat bittikten sonra Yapı Ruhsatının süresi dolmadan Yapı Kullanma İzin Belgesi alınması gerekir.
  Daha sonra İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alınacak ve Sanayi siciline 2 ay içinde kayıt olunacaktır.

  YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN GEREKEN BELGELER
  1. Yapı kullanma izin belgesi için OSB Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilmelidir. Örnek Dilekçe İçin Tıklayın!
  2. Yapı Ruhsatı fotokopisi.
  3. Tapu yada tahsis belgesi fotokopisi.
  4. TUS müelliflerinin uygunluk raporları.Yapı denetim firması (01.01.2011 tarihinden önce verilen ruhsatlar için Tus Müellifleri) tarafından ‘yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığına dair rapor, Rapor Formatını İndirmek İçin TIKLAYIN!
  5. Yapının dört cephesinden çekilmiş fotoğraf.
  6. Tamamlanan yapıya dair SGK Priminin Ödendiğine Dair SGK Yazısı (Soğuk Damgalı)
  7. İncesu Mal Müdürlüğüne Ödenen Harcın Dekontu. (Bölgemizden Üstyazı Alınacak)

   ***
   Kısmi Yapı Kullanma İzni düzenlenebilmesi için bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanabilir olması gerekmektedir.

  NOT:
  1. Yapı kullanma izin belgesinin alınması için yapılacak iş ve işlemlerin takibini yapacak bir kişinin üye firma tarafından görevlendirilmesi tavsiye edilir.
  2. Yapı kullanma izni alındıktan sonra ilgili tapu müdürlüğüne katılımcı tarafından cins tashihi yaptırılmak üzere müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi için Bölge Müdürlüğümüze yukarıda istenilen evraklar ile başvurulur.
 • Yapılan başvuru üzerine bölgemizin teknik elemanları tarafından projelere uygun inşaat yapılıp yapılmadığının kontrolünün ardında uygun görülmesi halinde Yapı Kullanma İzin Belgesi verilir.

 

Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI