2 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan OSB Uygulama Yönetmeliği Geçici 6.ıncı maddesi hakkında bilgilendirme.

GEÇİÇİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatını almış olup, 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan ve arsa tahsisleri iptal edilmeyen katılımcılar için bu süreler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren katılımcının 3 ay içinde OSB yönetimine başvurması ile yeniden başlar. Ayrıca OSB tüzel kişiliği en geç 1 ay içinde bu durumdaki tüm katılımcılarını bu konuda bilgilendirmek zorundadır.

İlgili katılımcılarımızca bu madde kapsamında 2 Mayıs 2019 tarihine kadar OSB Müdürlüğümüze başvuruda bulunulması gerekmektedir.


Yönetim Aidatı

2013 yılından beri uygulanmakta olan Yönetim Aidatı 2019 yılında yıllık 1,20 TL/m2 olarak uygulanacaktır. Yıl içerisinde 3 ay arayla 4 dönem halinde faturalandırılacaktır. Aidat ödememek için yapı ruhsatınızı alarak süresi içerisinde inşaata başlamanız ve süresi içerisinde inşaatınızı tamamlayarak üretime geçmeniz gerekmektedir.

 


 

Önceki yıllarda yayınlanan duyurular için tıklayınız!

 

 Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI