2015 yılı "Sanayici Bilgilendirme Toplantısı" Kayseri Valisi ve Müteşebbis Heyet Başkanımız
Sayın Orhan DÜZGÜN'ün teşrifiyle 14.11.2015 Cumartesi günü yapıldı. Sanayicilerimize faaliyetlerimiz ve gelecek yıl için planlarımız hakkında bilgi verildi.

İlgili Haberler;

Kayseri Valiliği

KAYSO

Milliyet


Kayseri, artık marka üreten yatırımcılar için cazibe merkezi oldu

26.05.2015 tarihinde Dünya gazetesinde yayınlanan haberimiz...


Okul inşaatı hızla devam ediyor. 16 derslikli meslek lisesi ile İncesu OSB eğitimde de 1 adım önde olacak. 02.06.2015OSB içindeki imar yollarının yapımına devam ediyoruz. 2015 yılı içerisinde 3,5 km'lik yol yapımı gerçekleştirilecek. Temmuz ayı sonuna kadar iş tamamlanmış olacaktır. 02.06.2015


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Tahir NURSAÇAN'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İncesu OSB ve Kayseri OSB arasındaki işbirliğinin artarak devam edeceğini belirten Başkan NURSAÇAN'a yeni görevinde kolaylık ve başarılar dileriz. 22.05.2015


 

 

Yönetim Aidatı Hakkında Müteşebbis Heyet Kararı

29.12.2014 tarihli Müteşebbis Heyet toplantısında alınan karar aşağıdaki gibidir.

10) Müteşebbis Heyetimizce belirlenmesi gereken yönetim aidatının 1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim aidatının Ocak ayından başlayarak üçer aylık dönemlerdeki aylardan Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son gününde faturalandırılması ve faturanın kesildiği aydan bir sonraki ay olan Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarının son gününe kadar ödemelerin yapılması için süre verilmesi,

Belirlenen tutarların KDV dâhil olarak uygulanması,

Ödemeyi süresi içerisinde yapmayanlara fatura kesim tarihinden itibaren 6183 sayılı kanunla amme alacakları için belirlenen yürürlükteki gecikme oranından gecikme bedeli uygulanması,

Aidat borcunu ödemeyen katılımcılara nasıl işlem yapılacağı konusunda gerekli değerlendirmenin yapılarak karar alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Bu listede belirlenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde alınacak yönetim aidatının Yönetim Kurulunca belirlenmesine,

Aşağıda belirlenen durumlar için Yönetim Aidatı yıllık 0,10 TL/m2 olarak uygulanacaktır

•  Tahsis tarihinden itibaren ilk 1 yıl boyunca,

•  Yapı ruhsatı alınması halinde tahsis tarihinden itibaren 2 yıl veya ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl süreden uzun olan süre boyunca,

•  Yapı ruhsatı alındıktan sonra inşaatta temel seviyesinin üzerine çıkılmışsa tahsis tarihinden itibaren 3 yıl veya ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl süreden uzun olan süre boyunca,

•  Yapı ruhsatı süresi içerisinde inşaata başlanmamış veya temel seviyesinin üzerine çıkılmamış olması halinde de Yapı Ruhsatının süresi Yönetim Kurulunca uzatılmışsa bu süre içerisinde temel seviyesinin üzerine çıkıldığı tarihten itibaren ruhsat süresi boyunca,

•  Yapı kullanma izni, geçici faaliyet belgesi veya işyeri açma ve çalışma izni alınmış olması halinde tesisin faaliyetinin devam ettirdiği süre boyunca,

Aşağıda belirlenen durumlar için Yönetim Aidatı yıllık 1,00 TL/m2 olarak uygulanacaktır

•  Tahsis tarihinden itibaren ilk 1 yılın sonunda yapı ruhsatı alınmamış ise yapı ruhsatının alınacağı tarihe kadar,

•  Yapı ruhsatı alınmış olsa bile tahsis tarihinden itibaren 2 yıl veya ruhsat tarihinden itibaren 1 yıllık süreden uzun olanı sonunda inşaata başlanarak temel seviyesinin üzerine çıkılamamış olması halinde bu seviyenin üzerine çıkılana kadar,

•  Yapı Ruhsatı alındığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde veya Yönetim Kurulunca yapı ruhsatına süre uzatımı verilmişse bu tarihin bitimine kadar inşaata başlanarak temel seviyesinin üzerine çıkılamamış olması halinde bu seviyeye ulaşana kadar,

 

Başkan

Başkan V

ORHAN DÜZGÜN

Kayseri Valisi

Memici KIZILKAYA

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Halit ÖZKAYA

Mehmet

AKTAŞ

Zekeriya KARAYOL

Metin DURSUN

Abbas SORKULU

İbrahim BOYDAK

Ali Rıza İNCETAN

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Ali OĞUZÖNDER

Yılmaz BÜYÜKNALBANT

Ali Ramazan ESEN

Ahmet DÖNMEZ

Burhanetdin SOYAK

Abidin ÖZKAYA

 


 

Yönetmelik Değişikliği

OSB Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, bu değişiklik 27.12.2014 tarih ve 29.218 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Haber için tıklayınız.

Geri çekme mesafeleri ve emsal ile ilgili değişikliklerin uygulanabilmesi için İmar Planı revizyonu yapılması gerekmekte olup, revizyon çalışmalarına yakın zamanda başlanacaktır.

İlgililere duyurulur.


Önceki yıllarda yayınlanan duyurular için tıklayınız!

 

 Free Hit Counters
ZİYARETÇİ SAYACI